Information om Lammi blocken

Lammi Betong AB tillverkar högklassiga byggnadsmaterial för krävande användning. Alla stenprodukter har följande egenskaper gemensamt:

Struktur och hållbarhet

Produkterna tillverkas av markfuktig betongmassa genom pressning och vibrering. Betongen blandas med naturliga stenämnen, cement och vatten. I värmeisolerande block samt i mellanväggsblock blandas också lättgruskorn med en diameter på 0-4 mm i betongmassa för att göra produkterna lättare. De gjutna blockens kompressionsstyrka är i klassen 3 MN/m2. Den gjutna blockkonstruktionens slutgiltiga hållbarhet bestäms av gjutbetongens hållbarhetsklass.

Brandsäkerhet

Stenkonstruktionerna är obrännbara. Tack vare sin obrännbarhet kan blocken också användas som brandskydd samt som material i avdelande konstruktioner. Den NEOPOR-isolering som används i värmeisolerande produkter är självsläckande och sprider därför inte elden.

Kemiska och biologiska egenskaper

Betongprodukterna har samma kemiska egenskaper som betongkonstruktioner som tillverkats av motsvarande massa. Betongen har inga organiska beståndsdelar, vilket innebär att ingen svampväxtlighet förekommer i konstruktionerna. Växtlighet kan uppstå tillfälligt i orenheter på konstruktionens yta om fuktighets- och värmeförhållandena är tillräckliga. Inte heller i sådana fall skadas själva konstruktionen. På betongblockens utsida kan mossa förekomma, som kan tvättas bort.

Värmeisoleringsförmåga

När en konstruktion med god värmeisolering önskas bör värmeblock eller extraisolering användas i konstruktionen. NEOPOR används som isolering i värmeblocken. Ytterligare information om materialet fås från . Tack vare den höga specifika värmekapaciteten och massan är betongens värmelagringskapacitet utmärkt.

Ljudisolering

Luftljudsisoleringsförmågan påverkas i första hand av väggens massa per ytenhet, väggens böjstyvhet och täthet. Alla dessa egenskaper uppfylls väl framför allt i gjutna konstruktioner. Luftljudsisoleringsförmågan för till exempel en 200 mm bred vägg av gjutna block är 62 dBA (R w) och för en 350 mm bred värmeblocksvägg 51 dBA (R w). Tack vare sin goda ljudisoleringsförmåga lämpar sig betongblocksväggar väl till exempel i områden med flygplats- och trafikbuller. En del av ljuden förmedlas som stomljud, vilket måste beaktas t.ex. vid planeringen av avdelande väggar.

Köldhärdighet

Alla produkter som tillverkas av Lammi Betong AB är köldhärdiga.

Konstruktionens egenskaper

Betongmassan, av vilken produkterna tillverkas, har en densitet på cirka 2000 kg/m 3, och i värmeisolerande och mellanväggsprodukter är densiteten cirka 1600 kg/m3. Vattenabsorptionshastigheten är 1,5-2,0 kg/m 2 per minut och absorptionsförmågan 5-6 % av blockets massa. Jämviktsfukthalten är 5 %. Blockens yta är relativt slät. Själva materialet är hållbart, vilket innebär att ytbeläggning och fästförmåga med annat material på betongytan är stor.

För mer information se www.lammi.fi