Info

Här hittar du intärn och extärn information om passivhus,
byggprocesser stenhus och Lammi.

Lammi:

-Mer information om Lammi och Lammi LL Block hittar du här
-En Chalmers artikel om Energiefektivitet och termisk konfort här

Passivhus
-Karlstads universitet, värmelagring i byggnader hittar du här.
-Kungliga Tekniska Högskolan, studie i klimatskal hittar du här
-Lunds universitet, Passivhus studie om miljövänliga och energisnåla bostäder Här