Sturegaran 16

Fasadrenovering & altan

Fasadrenovering samt altan:
Sturegatan 16 Östhammar
Ritning: Altan ver A