Miljöpolicy

Söderby Bygg är ett miljömedvetet företag där vi alla tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

Detta sker genom ett ständigt förbättrat miljöarbete med aktivt förebyggande av föroreningar samt energihushållning, där företrädesvis icke-fossila bränslen användas.